Offshore společnosti

Offshore společnost, offshore destinace či jurisdikce. Aktuální pojmy používané v souvislosti s mezinárodním obchodem, daňovým plánováním, bankovními účty v zahraničí či související tématikou. Pro mnoho podnikatelů či společností se jedná o atraktivní alternativu, která nabízí mnoho nesporných výhod.

Známým faktem je především velmi nízká anonymita offshore společnosti, resp. jejich vlastníků či ovládajících osob. V souvislosti s tímto jsou offshore společnosti vhodné na vlastnění jiných obchodních společností, kde je třeba utajit skutečného vlastníka, především jedná-li se o situace, kdy je nutné utajit vlastníka v rámci konkurenčního boje či v případě, kdy podnikatel jednoduše nechce figurovat ve veřejných rejstřících. V rámci anonymity lze zmínit rovněž zajímavý aspekt, kterým je absence veřejných rejstříků v offshore destinancích, kdy není možné získat informace o vlastnících či osobách figurujících v offshore společnostech.

Nespočetné výhody offshore společností

Offshore společnosti nabízejí také množství výhod plynoucích mimo jiné z daňově příznivé legislativy offshore jurisdikcí. Při vhodném nastavení offshore firemní struktury lze optimalizovat daňovou zátěž společnosti, která může volné prostředky využít například na svůj další rozvoj, inovace či expanzi. Využití mezinárodního daňového plánování je významným aspektem offshore firmy, lze však zmínit i další výhody plynoucí z usídlení v offshore destinaci. Mimo uvedené výhody patří k významným odlišnostem oproti zdejšímu prostředí velmi jednoduché a snadné založení, správa společnosti a vedení účetnictví. Veškeré tyto záležitosti lze přenechat na starost registračnímu agentovi, který je v rámci své činnosti vykonává a poskytuje tak kompletní korporátní služby majiteli společnosti. Tento se namísto složitých administrativních úkonů může naplno věnovat podnikání, jednak nemusí řešit byrokratické požadavky zdejších úřadů, přínosem je také obstarání všech podání, účetních závěrek a dalších nezbytných dokumentů registračním agentem. Registrační agent se zpravidla postará nejen o založení společnosti, ale i o její další správu v podobě hrazení výloh za registrované sídlo, hrazení státních a institucionálních poplatků a také dalších výdajů souvisejících s provozem společnosti. Veškeré tyto výdaje jsou obsaženy v prodlužovacích poplatcích, které se platí zpravidla každý rok. V případě dalších požadavků je možné za poplatek obstarat dokumenty ke společnosti, které vystavuje místní úřad či přímo registrační agent. Tyto dokumenty slouží například k ověření existence či způsobilosti společnosti, dále potvrzují například personální obsazení či bezdlužnost společnosti.

Služby offshore společnosti

Velmi důležitým a často využívaným typem služby je tzv. nominee servis. V případě využití tzv. nominee jednatele je na místo jednatele dosazena osoba, která formálně vykonává funkci jednatele, avšak je řízena pokyny vlastníka společnosti, který tímto způsobem společnost ovládá, avšak není viditelný v rejstřících. Tímto způsobem lze efektivně ošetřit situace, kdy vlastník společnosti nechce veřejně figurovat, ale chce si ponechat rozhodující vliv ve společnosti.

Existuje celá řada dalších možností, které v rámci korporátních záležitostí nabízejí offshore jurisdikce. S pomocí kvalifikovaného poskytovatele korporátních služeb lze nastavit velice efektivní způsob fungování společnosti včetně zdanění příjmů či optimalizace všech nákladů. S využitím jednotlivých offshore destinací lze dosáhnout ideálního řešení téměř každé situace. Offshore společnost nabízí nepřeberný prostor pro zajímavé možnosti a je často východiskem z rizikových situací. Odborný poradce by měl být schopen nabídnout množství řešení s důrazem na zájmy klienta a využít každé příležitosti, jak pomoci jeho záměrům. Pokud potřebujete poradit, neváhejte a obraťte se na nás!

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme