Založení offshore účtů

V souvislosti s offshore podnikáním a využíváním offshore struktur vůbec se velmi často využívají offshore bankovní účty. Bankovní účet je pro jakoukoliv podnikající společnost klíčový. Je tomu tak v případě offshore společnosti, ale i klasických onshore společností. Tento článek je věnován stručnému vymezení a popisu offshore bankovního účtu.

Zažitým pravidlem offshore podnikání je rozdělení základních podnikatelských instrumentů mezi více jurisdikcí, tedy v konkrétní rovině se jedná o zvolení místa registrace společnosti v jiné jurisdikci, než je bydliště. Dalším je zvolení jurisdikce pro založení bankovního účtu, která je odlišná od dvou jurisdikcí uvedených dříve. Pravidlo tedy zní náledovně, v jedné jurisdikci žít a bydlet, ve druhé podnikat (rozuměj mít registrovanou společnost) a v další zemi bankovní účet. Nejedná se sice o dogmatické pravidlo, nicméně díky množství výhod z něj plynoucích lze využívání tohoto modelu více než doporučit.

Co se týká offshore bankovního účtu, jedná se o velmi užitečný nástroj také v jiných případech, tedy nejenom v rámci podnikání. Je tedy nutné rozlišovat mezi osobním a korporátním bankovním účtem. Dále existují i účty speciální, např. pro nepodnikající právnické osoby, avšak dále budou popsány pouze dva případy, tedy osobní a korporátní bankovní účet.

Založení offshore účtu v offshore destinacích

Korporátní offshore bankovní účet je účtem zřizovaným v bance mimo zemi registrace společnosti, typicky v tzv. offshore destinaci. Je zřizován v tzv. offshore bance, tedy typicky v menší bankovní společnosti, která však nabízí kompletní bankovní služby jako klasické banky. Korporántní účet je určen pro širokou škálu aktivit, zejména pro přijímání plateb, inkasní služby, provádění platebních příkazů či dalších bankovních operací. Oproti osobnímu účtu je hlavní rozdíl v identifikaci majitele účtu, kterým je právnická osoba. V souvislosti s konkrétní bankou je možné rozšířit množství poskytovaných služeb, avšak vždy záleží na konkrétní bance a požadavku zákazníka.

Založení offshore účtu v bance je závislé na mnoha faktorech, jako je vnitřní soubor kontrolních opatření banky (tzv. compliance), dále na rychlosti přípravy a podání všech požadovaných formulářů, rychlosti poskytnutí požadovaných dokumentů a dále. Otevření účtu je plně v libovůli banky, která je oprávněna požadovat i dodatečné materiály a dokumenty. Ačkoliv je majitelem účtu právnická osoba, tedy společnost, je nutné poskytnout v rámci otevírání účtu informace o fyzických osobách jako o oprávněných osobách k nakládání s účtem. Banka jako soukromá osoba má možnost odmítnout žádost, nebudou-li dodány požadované materiály či dokumenty, dále také v případech, kdy dojde v rámci šetření k zamítnutí žádosti z důvodu rizika ze strany oprávněných osob, např. v případě, že tyto osoby figurují v záznamech jako dlužníci či je na ně nařízena exekuce.

Pro banku je důležité znát očekávané nebo již vykonávané aktivity společnosti, její obraty a celkově charakter a rozsah podnikání společnosti. Lze se setkat také s požadavky na podrobné rozklíčování dodavatelských vztahů, marketingu i způsobu prezentace společnosti a jejich výrobků či služeb.

Osobní účet v offshore bance

Co se týká osobního účtu, je zpravidla otevírán v souvislosti se záměrem držet bankovnictví v jiné zemi, než je stát bydliště. Důvodů je mnoho. Mezi nejčastější patří snaha o anonymitu v rámci bankovních účtů, která sice není nikde stoprocentně zajištěna, tedy ani v případě offshorové jurisdikce, ale je zde výrazně vyšší. Lze se setkat i s tendencemi diverzifikovat bankovmí portfolio mezi více jurisdikcí, což je krok v mnoha případech užitečný.

Osobní offshore bankovní účty mají co se týká jejich zřizování daleko nižší nároky na compliance a množství poskytovaných informací. Ze strany banky je i tak nutné prověřit danou osobu, nicméně nedochází k tak rozsáhlému prověřování, jako v případě korporátních účtů. Osobní účet bývá otevřen velmi rychle a zpravidla s jeho zřízením nebývají sebemenší problémy.

V případě osobních i korporátních offshore bankovních účtů je velmi vhodné vyhledat profesionály na tuto problematiku, jelikož se v praxi vyskytuje množství problémů, které mohou nastat. Nesporné výhody offshore bankovních účtů jsou motivací pro jejich pořizování jak ze strany podnikatelů, tak i fyzických osob. Vždy je však vhodné zjistit si o dané možnosti co nejvíce informací a rozhodnout se podle toho, k čemu má účet reálně sloužit. Další aspekty, jako např. ceník či množství bankovních služeb jsou rovněž důležité, avšak veškeré informace je možné získat od specialisty na tuto oblast. Je však stěžejní obrátit se na specializovanou společnost při otevírání bankovního účtu, a to jak v případě osobních, tak korporátních. V praxi je totiž obvyklé, že banky často neotevírají účty na přímo, ale je nutné je otevřít přes zprostředkovatele. I když na to nebývá nikde upozorňováno, tato praxe je velmi častá a je složité projít přes složité compliance procesy v rámci přímého otevírání účtu. V takových případech bývá opětovná žádost často zamítnuta a je nutné se posléze obrátit na jinou offshore banku. Rada a pomoc profesionála se tedy více než vyplatí.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme