Založení offshore společnosti

Režim offshore společností je do jisté míry odlišný od českého prostředí obchodních společností. Stejné je to i v případě založení offhore společnosti. Založení offshore společnosti se děje způsobem odlišným od zakládání společností v tuzemsku. Nejdůležitějším rozdílem je fakt, že offshore společnost nezakládá přímo majitel (zakladatel), ale může ji založit pouze oprávněný licencovaný subjent, tzv. registrační agent.

Registrační agent je licencovaným subjektem oprávněným k zakládání společností v dané zemi, resp. ve státě, kde mu pro tyto účely byla udělena licence. Může rovněž vykonávat i administraci společností a další úkony nad rámec zakládání společností. Je tedy nutné vědět, že v offshore destinacích může založit společnost pouze registrační agent (pozn. v některých státech může společnost založit i advokát, záleží na právní úpravě konkrétní jurisdikce).

Jednoduchý proces založení společnosti

Založení offshore společnosti, opět na rozdíl od tuzemského postupu, není nikterak složitý proces. V některých offshore jurisdikcích lze založit společnost i on-line, tedy prakticky ihned. Následně je však nutné vyčkat na zaslání všech korporátních dokumentů, jelikož k mnohým účelům zpravidla nestačí pouhý elektronický odkaz na výpis z obchodního rejstříku. Pakliže ale klient nespěchá na korporátní dokumenty či mu stačí vědět pouze registrační číslo společnosti a základní údaje (např. do návrhů smluv či jiných dokumentů), je možné tyto získat prakticky okamžitě, jelikož společnost je založená velmi rychle. Vše je však závislé na kvalitě a rychlosti služeb registračního agenta. Registrační agent je zodpovědný za řádné založení společnosti a za dodání všech potřebných korporátních dokumentů koncovému vlastníkovi. Na základě jeho pokynů založí společnost dle zvolené struktury a právní formy. Rovněž obsadí i nominee funkcionáře, je-li zájmem klienta, aby ve společnosti figurovala dosazená osoba. Po konzultaci je tedy možné začít ihned zakládat společnost a finální výstup v podobě všech dokumentů může mít klient k dispozici velmi rychle.

Jak bylo řečeno, založení offshore společnosti je jednoduché a obnáší méně byrokratických procesů oproti zakládání tuzemských obchodních společností. V případě nutnosti je vhodné nechat si založit offshore společnost, která bude založena rychleji než společnost tuzemská, a využít ji k obchodování či dalším účelům prakticky okamžitě. Není nutné dlouho čekat na zápis společnosti do obchodního rejstříku, jako v případě zakládání společnosti v Česku.

Je také důležité zmínit fakt, který je pro mnoho klientů podstatný, a to sice možnost pořídit si již předzaloženou offshore společnost. Tzv. ready made offshore společnost je již založená společnost, která je určená k prodeji a nevyvíjí žádnou obchodní činnost. Společnost je však v pořádku co se týká všech státních poplatků a je doslova připravena být použita k podnikání či jinému účelu, vše podle přání klienta. V případě, že však klient touží po specifickém nastavení firemní struktury či obsazení jednotlivých funkcionářů, je doporučeno založit společnost novou, plně odpovídající klientovu záměru.

Stejně jako celková problematika offshore společností, tak i jejich založení obnáší množství aspektů, které je potřeba ošetřit a nastavit tak, aby bylo dosaženo optimálního fungování jednak společnosti jako takové, ale také její vhodné zapojení do podnikatelské struktury. Je tedy nutné spolupracovat s profesionálním poradcem, resp. registračním agentem, který je schopen využít všechny možnosti, které offshore společnosti nabízí a zužitkovat tak jejich nesmírně široký potenciál.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme