ZÁKLADNÍ TYPY OFFSHORE BANKOVNÍCH LICENCÍ

Obecně lze rozdělit offshore bankovní licence na dva základní druhy, které mohou mít řadu dalších poddruhů.

Všeobecná bankovní licence se ve většině jurisdikcí chápe jako licence na poskytování služeb v místě registrace nebo mezinárodních bankovních služeb veřejnosti. Banky se chovají jako jiné bankovní subjekty, mohou přijímat vklady veřejnosti a provozovat běžné bankovní služby, poskytované rezidentům i nerezidentům. Ve valné většině zemí se však tato činnost omezuje na poskytování služeb nerezidentům, tj. výhradně na offshore bankovní služby. Tento typ offshore banky se zakládá ve vztahu k poskytování komerčních bankovních služeb v offshore režimu.

Omezená bankovní licence (často označovaná jako „interní” licence) je licence, která omezuje teritoriální činnost banky, možnost poskytování služeb v zahraničních měnách nebo na určité osoby. Ve většině případů nemohou banky přijímat vklady od veřejnosti a mohou své služby poskytovat pouze subjektům, které jsou uvedeny v bankovní licenci. Tato banka se využívá jako takzvaná korporátní banka pro aktivní řízení cash flow.

Offshore bankovní společnost založená tímto způsobem se může stát kvalitním nástrojem pro:

 • daňové plánování
 • posílení pověsti finanční skupiny nebo holdingu
 • aktivní řízení cash flow
 • vydávání záruk a garancí pro účely výběrových řízení
 • snazší přístup k bankovním údajům o obchodních partnerech a konkurentech
 • snazší přístup na finanční trhy
 • progresivnější financování obchodní činnosti holdingu nebo finanční skupiny
 • zakládání důvěrných a flexibilních bankovních účtů
 • poskytování půjček a úvěrů

Většina offshore bank nepodléhá zdanění, srážkovým daním, kolkovnému, poplatkům a daním z vystavených nebo přijatých šeků nebo jiným formám přímých i nepřímých daní. Dalším významným faktorem offshore bankovních služeb je přísná anonymita a důvěrnost, kterou vítá řada investorů a vkladatelů.

Tyto offshore banky jsou v širokém mezinárodním bankovním společenství plně respektovanými subjekty, což dokládá i skutečnost, že velká většina mezinárodních bank má domicil v daňových rájích, jako jsou Bahamy, Kajmanské ostrovy, Jersey, Guernsey, Labuan, Isle of Man nebo Hong Kong.

Přední bankovní centra s velmi nízkým nebo žádným zdanění a vysoce liberálním prostředím se do značné míry soustřeďují ve třech geografických oblastech v Karibiku, v Evropě a Tichomoří. Pravdou je, že právní předpisy se v těchto rozdílných zahraničních jurisdikcích velmi liší, a že jedna jurisdikce může být v určitém okamžiku mnohem atraktivnější než jiná jurisdikce. Proto je důležité před výběrem místa provést náležitou analýzu současné situace, k níž lze přistoupit ve spolupráci se specializovanou firmou.

Výhody, které jsou k dispozici vlastníkům soukromých mezinárodních bank, významně převažují nad výhodami většiny ostatních investičních nástrojů, jako jsou investiční fondy, vzájemná investiční sdružení, úvěrová družstva, investiční společnosti atd. Finanční činnost, která je vyhrazena pouze bankám, jako nástroj pro přímý přístup na mezinárodní kapitálové trhy, mezibankovní výhody v podobě mezibankovních půjček a snížení poplatků za výměnu valut, jsou náhle dostupné i fyzickým osobám v postavení vlastníka offshore banky.

Informace a údaje požadované ve valné většině zemí světa od žadatelů o bankovní licenci jsou následující:

 • název banky a její právní forma
 • statut žadatele (ať už jde o založení pobočky zahraniční banky nebo o založení nové společnosti)
 • jména a životopisy jednatelů banky
 • osvědčení o trestní bezúhonnosti žadatelů a jednatelů
 • bankovní a obchodní reference
 • předložení údajů o hospodářském řízení firmy žadatele (žadatelů)
 • totožnost akcionářů banky
 • údaje o typu emitovaných akcií banky (akcie na jméno, přednostní akcie, akcie bez hlasovacích práv atd.)
 • nominální hodnota vydaných akcií banky a druh použité měny
 • kapitálová struktura a kapitálové zajištění banky
 • kapitálové rezervy banky
 • údaje uvádějící, z jakých zdrojů bude banka investovat
 • doklad osvědčující splacení základního kapitálu (je-li registrována v hostitelské zemi)
 • doklad osvědčují úhradu všech daní, kolkovného a licenčních poplatků
 • údaje o sídle v hostitelské zemi
 • údaje o registrovaném jednateli neb zástupci (jsou-li nezbytné)
 • údaje o auditorovi a právním zástupci se sídlem v hostitelské zemi
 • druh zamýšlených služeb, které mají být poskytovány
 • teritoriální oblast působnosti banky
 • způsob ochrany společnosti před podvodným nebo trestněprávním jednáním
 • podnikatelský záměr banky (úřady obvykle požadují rozvahu v rozpětí 3 až 10 let)
 • výhody hostitelské země vyplývající z činnosti banky
 • podepsané a podané žádosti o vydání bankovní licence

Ve všech těchto jurisdikcích se požaduje řádná front office a nejméně dva místní zaměstnanci v místě, kde je banka licencována. Většina offshore jurisdikcí dnes dává přednost více restriktivnímu přístupu, který upřednostňuje pouze stávající banky či přinejmenším významné finanční společnosti, jako jsou například švýcarské trustové společnosti, které mohou prokázat, že již nějakou dobu existují a že mají příznivou bilanci, o kterou se mohou opřít. Legislativa je neustále předmětem novelizací, a proto je nemožné držek krok se všemi aktuálními informacemi.

Většina dostupných jurisdikcí je uvedena v tabulce níže, přičemž jejich poplatky navýšily požadovanou výši splaceného kapitálu u neomezené licence nebo licence třídy A na nejméně 500 000 USD a požadují minimální bilanci nejméně 1 milion USD, což je často více než částka, kterou je nutno složit u centrální nebo státní banky jako zajišťovací vklad pro případ likvidace banky. Ve většině případů jsou nyní upřednostňovanou částku, která má zajistit souhlas, 3 miliony USD a více, a dále silný business tým s příslušnými zkušenostmi. Jak již bylo uvedeno výše, je zde požadavek založit fyzickou provozovnu v jurisdikci udělující licenci, přinejmenším se dvěma místními zaměstnanci, s tím, že jeden z nich musí být osoba manažerského formátu s potřebnou podrobnou praktickou zkušeností s činností banky.

Porovnání nákladů na založení a licenčních poplatků

JurisdikceTyp bankyPoplatky za založení (USD)Roční poplatky (USD)Licenční poplatek nebo zdanění (USD nebo %)Celkem za první rok (USD)
AntiguaOffshore20.0008.00015.30043.300
BahamVšeobecná licence25.0008.00025.00058.000
BahamyOmezená licence20.0008.0005.00033.000
BarbadosTřída I20.0008.00012.50040.500
BarbadosTřída II20.0008.00012.50040.500
BarbadosTřída III15.0008.00012.50035.500
BelizeTřída I18.0008.00020.00046.000
BelizeTřída II15.0008.00015.00038.000
KapverdyOffshore20.0008.000různéMin. 28.000
Kajmanské ostrovyTřída A35.0008.00051.00094.000
Kajmanské ostrovyTřída B125.0008.00014.50047.500
Kajmanské ostrovyTřída B225.0008.0007.32040.320
Cookovy ostrovyTřída A20.0008.00010.00038.000
Cookovy ostrovyTřída B18.0008.0002 - 6.000Min. 28.000
Dominikánská republikaOnshore/Offshore25.0008.00020.00053.000
Dominikánská republikaOffshore20.0008.0008.00036.000
Východní TimorMezinárodní20.0008.000n/a28.000
GrenadaOffshoretřída A20.0008.00015.00043.000
GrenadaOffshore třída B15.0008.00013.00036.000
LabuanOffshore20.0008.00016.20044.200
MontserratOffshore12.0008.00015.00035.000
Severní KyprOBU25.0008.00010.00043.000
Palaumezinárodní20.0008.000300.00028.300
PanamaVšeobecná licence25.0008.00030.000 a víceMin. 63.000
PanamaMezinárodní licence25.0008.00015.00048.000
PanamaRepresentativní kancelář18.0008.0005.00031.000
PortorikoOBU20.0008.0005.00033.000
SamoaTřída B120.0008.00017.50045.500
SamoaTřída B218.0008.0007.5 - 10.000Min. 33.500
Svatá LucieTřída A20.0008.00025.00053.000
Svatá LucieTřída B15.0008.00015.00038.000
Svatý KryštofODTC20.0008.0008.00036.000
Svatý KryštofODTC omezená15.0008.0004.00027.000
Svatý VincencOffshore třída A20.0008.00010.00038.000
Svatý VincencOffshore třída B16.0008.0007.50031.500
VanuatuOffshore20.0008.00015.00043.000

 

 • Poplatek za založení zahrnuje poplatky za odborné poradenství při zakládání společnosti, poplatek za zpracování firemních dokumentů, odměnu notáře, legalizaci, poplatky za podání a kolkovné splatné za standardní schválený kapitál. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré zde uvedené poplatky podléhají změnám.
 • Roční poplatky za domicil, splatné ročně předem, zahrnují poskytnutí sídla, které požaduje místní právní úprava obchodních společností, tajemníka společnosti (jednatele) nebo registrovaného zástupce.
 • Dále se účtují výdaje na předání dokumentů kurýrem.
 • Minimální požadavky na splacený kapitál se pohybují od 1milionu USD výše. (Výše splaceného kapitálu, v rámci omezené licence, se obvykle pohybuje v rozmezí 250 000 USD až 500 000 USD).

V případě zájmu o založení banky v jedné z těchto jurisdikcí nám prosím zašlete e-mail s vašimi podrobnými požadavky a plány.

Máme zkušenost, že valná většina těch, kteří se na nás obracejí se žádostí o získání bankovní licence, buď nemá nezbytný kapitál, dlouhou historii svého podniku, bankovní zkušenosti nebo jiné požadavky, které jsou třeba k uspokojení licenčních úřadů ve většině výše uvedených jurisdikcí. Dále řada z těchto jurisdikcí, přestože je teoreticky otevřená nově příchozím, může fungovat velmi selektivně v tom smyslu, komu skutečně licenci udělí, a to i tehdy, pokud žadatelé splňují veškeré minimální požadavky.

Mnoho z nich se opájí nostalgickým přesvědčením, že stále skutečně existují země, nabízející bankovní licence s minimálními kapitálovými požadavky, jaké zde existovaly v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Všechny tyto země již dávno zpřísnily své uvolněné požadavky a offshore bankovní licence již nevydávají. Proto je nutno výše uvedený výčet považovat za velmi subjektivní a současně za seznam, který podléhá neustálým změnám. Všechny výše uvedené státy vydají licence za určitých podmínek, realita je však taková, že i když platí minimální požadavky, licence se vydává pouze tehdy, pokud žadatel přijde na stůl s nabídkou, která je významně vyšší než minimální požadavky.

Skutečnost je taková, že třeba státy jako Svatý Vincenc a Vanuatu mají minimální kapitalizační požadavek ve výši 1 milionu USD (což představuje absolutní současné minimum kdekoliv na světě). Nicméně pro úspěšný výsledek bude třeba nejméně dvojnásobek až trojnásobek minimálního požadavku. Proto doporučujeme, aby měl potenciálně úspěšný žadatel minimální kapitál alespoň ve výši 3 milionů USD, má-li mít zajištěn úspěšný a rychle vyřízený proces získání licence.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme