Švýcarsko

Švýcarská banka a celkově švýcarský bankovní systém je všem velice dobře známý díky jejich tzv. privátním účtům. Co to přesně znamená a proč jsou švýcarské banky díky tomu tak vyhledávané? Základem je, že banka přebírá assety. Assetem se označují peníze a to peníze různých měn, dále  zlato, diamanty, stříbro, známky, umělecké plastiky, obrazy, platina apod. Tyto assety získává od třetích osob a následně jim zajišťuje „kolaterální úschovu“.

V praxi to znamená, že banka představuje roli úschovny. Kolaterální úschovou se jednoduše řečeno rozumí tak, že si banka vzala Vaši věc (asset) do svého vlastnictví. Po dobu této úschovy je věc výlučným majetkem banky, a jestli Vám banka asset někdy vrátí je pouze věcí bankovní důvěry, neboť podle práva Vám ji ani vrátit nemusí. V drtivé většině zemí světa tento systém nefunguje, ale ve Švýcarsku je na tomto sytému postavené kompletní národní bankovnictví a je tak i základem prosperity země. Základem je právě důvěra těchto bank, které mají roli úschoven a díky které je Švýcarsko a jeho privátní bankovnictví proslulé.

Z kolaterální úschovy plynou i významné benefity. Hlavním benefitem je ochrana před pohledávkami jak ze strany jedinců, tak i ze strany úřadů a států. Kolaterální úschova se nevede v bankovním režimu ale pouze v tom privátním. Díky tomu se sice mohou osoby, které mají vůči Vám pohledávky dostat ke komerčním bankovním účtům na základě rozsudku švýcarského soudu. Ovšem nedostane se k privátním účtům. Nemůže taková to osoba či orgán získat ani informace neboť ty assety banka nemůže poskytnout, neboť nejsou ani Vaše. Jsou ve vlastnictví banky.

Dalším benefitem je tzv. bezpečný most. V každé jiné bance, kde máte účet, je zálohována smlouva o účtu, kde jsou Vaše údaje. K přístupu k tomu účtu Vám pak postačí pouze průkaz totožnosti a každý pracovník té banky si Vás vyhledá a hned má přehled o Vašich účtech a informacích. Ve švýcarských bankách s privátním účtem to tak nefunguje. Švýcarská banka používá jednosměrný přístup – dostanete certifikát ke svým assetům a kontakt na určitého pracovníka banky. Mezi Vámi a tím určitým pracovníkem švýcarské banky pak vzniká „bezpečný most“. Banka totiž díky tomuto sytému nemá o Vaší osobě uvnitř interního systému žádné informace. Informace má pouze ten pracovník banky, na kterého máte kontakt.

Důležitou roli hrají i privilegované osoby. Je nezbytné myslet i na Vaši případnou smrt. Je potřeba uvést seznam osob, které mohou nakládat s assety a využívat bezpečného mostu v případě Vaší smrti. Privátní bankovnictví zásadně nespadá do dědického řízení. Nic na tom nezmění ani závět, kde by tyto assety byly uvedeny a odkázány. Podle švýcarských bankovních zákonů je správa assetů vypověditelná pouze oboustrannou dohodou, která je sepsána mezi bankou a klientem, který o úschovu majetku požádal. V případě neuvedení privilegovaných osob jsou po smrti klienta assety od švýcarské banky nevymahatelné.

Švýcarsko a privátní bankovnictví

Zajímavostí a velice ocenitelným prvkem privátního bankovnictví je i bezpečností token. Bezpečností token může být cokoli, co si vyberete – kravata, prsten, pohlednice. Je to jen na Vás. Banka při otevírání účtu věc zdokumentuje a později ji vyžaduje vždy, když se objevíte v bance. Jakmile token nemáte při sobě a nejste schopni se jím prokázat, banka s Vámi nebude vůbec komunikovat a dokonce Vás požádá o opuštění prostor banky.

Už jen z tohoto základního výčtu je potřeba si uvědomit, že založení účtu ve švýcarské bance vyžaduje perfektní přehled o nabízených službách a dále vysokou preciznost. Neboť i špatná komunikace může zapříčinit, že se ke svým penězům nemusíte dostat. Neváhejte nás tedy kontaktovat a my Vám pomůžeme.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme