Daňové ráje

Jako daňové ráje jsou označovány státy s daňově výhodným prostředím, často s nulovým zdaněním či se zdaněním nižším, než je v tuzemsku. Jedná se o jurisdikce s velmi přátelským zdaněním jak v případě fyzických, tak i právnických osob. Mimo nízké daně pro fyzické osoby jsou velmi zajímavé nízké korporátní daně, které jsou lákadlem pro čím dál více společností.

Výhody daňových rájů

Jsou to právě nízké nebo nulové sazby daní z příjmu a jiného zdanění právnických osob, které ze zemí známých jako daňové ráje dělají ty pravé ráje pro podnikání. V případě mnoha zahraničních destinací se jedná o státy, kde je nulové zdanění pro společnosti, které podnikají mimo území daného státu, tedy pro takzvané mezinárodní obchodní společnosti. Pro tyto společnosti je tedy ideální, když mohou sídlit v tomto tzv. daňovém ráji, jelikož mají v této zemi pouze sídlo a vlastní obchodní či výrobní činnosti probíhá mimo území státu, vůči kterému by měly daňovou povinnost. Mohou se tedy soustředit na svoji činnost bez nutnosti starat se o daňové reformy či byrokratické požadavky, jelikož i v tomto smyslu je tato regulace, resp. požadavky v rámci daňových záležitostí, minimální a nezatěžuje společnosti tak jako v případě tuzemských společností, kdy je nutné sledovat neustálé změny daňové legislativy a vyvarovat se jakýchkoliv pochybení.

Jak bylo uvedeno, existují státy s velmi nízkým či žádným zdaněním právnických osob. Je nutné rozlišit daně z příjmu či ostatní korporátní daně. Z nejdůležitějších mimo daň z příjmu je třeba zmínit například daň z kapitálového majetku a jeho výnosů. Vhodným umístěním společnosti lze dosáhnout efektivní či nulové daňové zátěže, což významným způsobem pozitivně ovlivní fungování společnosti. Ve všech případech lze však doporučit nezávaznou konzultaci s odborníky na dané téma, jelikož právě v oblasti korporátních daní existuje množství specifik, které je nutné znát a k dosažení efektivního daňového plánování je potřeba rozsáhlých znalostí a zkušeností v oboru.

Země s příznivým daňovým prostředím nabízejí také množství dalších výhod, než „pouze“ nízké daně. Zpravidla se jedná o příznivé podnikatelské prostředí vůbec, dále o stabilní politický systém a vhodné institucionální prostředí. Nad rámec uvedeného je nutné zmínit také efektivitu a vymahatelnost práva, která nepochybně přispívá těmto státům, které se v současné době stávají stále více populárními, a to nejenom díky nízkým daním.

Daňový ráj a přesídlení společnosti

Přesídlení do daňového ráje je zásadním podnikatelským rozhodnutím. Může být složité a náročné rozhodnout se pro přesídlení po mnoha letech s registrací v jiném státě, nicméně stojí za to zvážit výhody plynoucí z přesídlení do daňově vhodnějšího státu. Rovněž s sebou tento krok nese i úskalí, která je nutné znát. V souvislosti s poradenstvím ohledně daňových rájů stojí za to zvolit spolehlivého partnera a důrazně se věnovat veškerým aspektům podnikání, které mohou být přesídlením do daňového ráje přímo či nepřímo ovlivněny. Je nutné zvolit jak vhodnou destinaci, ale také v mnoha případech i strukturu či personální obsazení společnosti, a to jak v případě společnosti nově vznikající, či již existující a jejího přemístění.

Jak bylo řečeno, existuje množství aspektů ovlivňujících vhodnost pro daňový ráj a přesídlení společnosti. Výhody plynoucí z daňové optimalizace jsou však nesporné a často jsou spolu s jinými výhodami daňových rájů důvodem pro přesídlení společnosti do zmíněných států.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme