USA rozširuje pôsobnosť antidumpingových ciel

Americká Komisia pre medzinárodný obchod zahlasovala za obnovenie vyberania antidumpingových ciel na zamrznuté teplovodné krevety z Číny, Indie, Thajska a Vietnamu a špirálovité pružiny podložiek z Číny a Taiwanu.

Na základe dohôd z Uruguajského kola rokovaní, antidumpingové alebo vyrovnávacie clo (CVD) musí byť každých päť rokov preskúmavané.

Clá musia byť zrušené, ak sa zistí, že by to viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu – alebo v prípade vyrovnávacích ciel, pokračovaniu neprimeraného subvenciám – čo by domácemu priemyslu v primerane dohľadnej dobe mohlo spôsobiť značnú ujmu.

Ako súčasť svojho hlasovania, Americká Komisia rozhodla o zrušení existujúcich objednávok na dovoz mrazených kreviet teplovodným z Brazílie.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme