Ukrajina pokračuje v colnej reforme

Premiér Ukrajiny, Volodymyr Hrojsman uviedol: „Colné reformné úsilie Ukrajiny sa zameria na zavedenie potrebných pracovných síl a technických prostriedkov tak, aby vytvorili priaznivé podmienky pre podniky.“

S týmto vyjadrením prišiel na tlačovej konferencii konanej počas minulého týždňa. Groysman ďalej poznamenal, že vláda sa najmä snaží modernizovať colnú technológiu, snaží sa vytvoriť moderný systém video-monitoringu a dohľadu, aktualizácií colného softvéru a rozšírení prístupu ku globálnym databázam a chce podporovať osobný rozvoj ukrajinských colníkov.

Ministerstvo financií v máji oznámilo, že od 1. augusta 2016 ku kontrole subjektov a automatickej výmene údajov colných úradov, okolo zásielok, ktoré prechádzajú cez hranice Ukrajiny uvedie na trh elektronickú, automatickú platformu.

Ukrajina v poslednej dobe zvýšila analýzu svojich služieb v rámci odbavovacieho systému. V januári 2016, ministerka financií Natalie Jaresková požiadala o právomoc, vďaka ktorej mohla preskúmať všetky colné vyhlásenia vydané v rámci postupu IM40EA, čím chceli odhaliť porušovanie a zneužívanie systému (colníkmi). Jaresková poukázala na to, že systémy na hodnotenie rizika nie sú dokonalé a niekedy colníkom umožňujú uplatniť zjednodušený postup pre spoločnosti, ktoré v skutočnosti nemajú právo túto výnimku využívať.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme