Švajčiarsko a Rakúsko zrušia dohodu okolo zážkovej dane

Švajčiarsko a Rakúsko zrušia dohodu okolo zážkovej dane

Dohoda okolo zrážkovej dane (WHT) medzi Švajčiarskom a Rakúskom bude ukončená 1. januára 2017, keďže do platnosti vstúpi dohoda medzi Švajčiarskom a EÚ o automatickej výmene daňových informácií.

Na konci minulého týždňa Švajčiarsko a Rakúsko podpísali dohodu, ktorá zabezpečí hladký prechod medzi týmito dvoma režimami. Upravuje tak pravidlá pre prenášanie daňových informácií.

Švajčiarska federálna rada poznamenala: “Ustanovenia okolo zrážkovej daňovej dohody budú aj naďalej vyžadovať všetky skutočnosti a zákony, ktoré sa boli v platnosti počas obdobia jej platnosti.”

WHT medzi Švajčiarskom a Rakúskom nadobudla platnosť 1. januára 2013. Starala sa o reguláciu aktív držaných vo Švajčiarsku, ktoré tam mali umiestnené rakúski daňoví poplatníci a zdaňovala príjmy, ktoré boli z týchto aktív generované.

Švajčiarska federálna rada poznamenala, že tento model “stráca svoj dôvod existovať, keďže sa medzi Švajčiarskom a EÚ k 1. januáru 2017 zavedie Dohoda o automatickej výmeny informácií.”

Dohoda s EÚ nahradí zdanenia medzi EÚ a Švajčiarskom, v rámci dohody okolo úspor, ktorá je v platnosti od roku 2005. Podľa dohody, jej účastníci na ročnej báze dostanú mená, adresy, identifikačné daňové čísla a dátumy narodenia ich obyvateľov s účtami v zmluvných štátob, spolu s ďalšími informáciami a finančnými zostatkami na účte.

Zanechat komentář