Španielske futbalové kluby musia splatiť štátnu pomoc

Európska komisia dospela k záveru, že opatrenia verejnej podpory v podobe daňových úľav, ktoré boli poskytnuté siedmym španielskym profesionálnym futbalovým klubom predstavujú nespravodlivú výhodu oproti iným klubom, čo je v rozpore s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci.

S týmto vyjadrením prišla na začiatku tohto mesiaca a s týmto jej záverom prišla po troch samostatných hĺbkových vyšetrovaniach a Španielsko tak musí získať späť štátnu pomoc, ktorú poskytla klubom FC Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletic Bilbao, Atlético Osasuna, Elche a Hercules.

Prvé vyšetrovanie zistilo, že Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao, a Atlético Osasuna boli označené ako neziskové organizácie, zatiaľ čo profesionálne futbalové kluby v Španielsku sú pre daňové účely zvyčajne spoločnosťami s ručením obmedzeným. V dôsledku toho zaplatili daňovú sadzbu vo výške 25 percent a nie bežnú sadzbu, ktorá je u športových akciových spoločnostiach na úrovni 30 percent. Podľa Komisie, nebol „žiadny objektívny dôvod“ aby sa mohli realizovať podobné úpravy, ktoré sú používané už viac ako 20 rokov.

Druhý prípad sa viaže na neuskutočnený prevod mestskej pôdy futbalovému klubu Real Madrid. Za nezrealizovanie tejto transakcie mal Real získať kompenzáciu 4,3 milióna eur. Získal až 22,7 milióna eur a preto musí rozdiel, 18,4 mil. eur, vyplatiť naspäť mestu.

Posledný prípad týka sa troch klubov z Valencie, ktorým finančný inštitút IVF (Institut Valencià de Finances) poskytol záruky, vďaka ktorým získali komerčné úvery za zvýhodnených podmienok. Keďže sa jedná o finančný inštitút vo vlastníctve štátu a žiaden z klubov neponúkol kompenzačné opatrenia ani plán reštrukturalizácie, tak musia vyčíslené zvýhodnenie vrátiť.

Európska komisia na futbalovú tému pokračovala zverejnením výsledkov veľmi podobného vyšetrovania piatich klubov v Holandsku. Tu vo všetkých prípadoch skonštatovala, že pomoc klubom sa riadila usmerneniami spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme