Singapur a Etiópia podpísali dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia

Singapur a Etiópia na konci minulého mesiaca podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá povedie k obmedzeniu nákladov okolo zrážkovej dane z dividend, úrokov a licenčných poplatkov.

Dohoda bola podpísaná v Singapure medzi ministrom priemyslu a obchodu, S Iswaranom a etiópskym ministrom zahraničných vecí, Tedrosom Adhanom.

Podľa dohody, sadzba zrážkovej dane u dividend, úrokov a licenčných poplatkov bude obmedzená na päť percent. Ďalej zahŕňa metódy vzájomných postupov k vyriešeniu sporov z dvojitého zdanenia a obsahuje ustanovenia o výmene daňových informácií v súlade s medzinárodnými normami.

Singapurské ministerstvo financií vo svojom vyhlásení uviedlo: „Dohoda objasňuje práva na zdanenie medzi Singapurom a Etiópiou vo všetkých formách toku príjmov, vyplývajúcich z cezhraničných obchodných aktivít a minimalizuje dvojité zdanenie týchto príjmov. Tým sa znížia prekážky k investíciám, oživeniu obchodu a ekonomickým tokom medzi oboma krajinami.“

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme