Regulátor Jersey varuje před neregulovanými investicemi

Regulátor finančního trhu Jersey (Komise pro finanční služby) vyzvala veřejnost k opatrnosti před neregulovanými investičními příležitostmi.

Komise uvedla, že v současné situaci nízkých úroků jsou spotřebitelé často zlákáni produkty s vysokou mírou zúročení. Často jsou tyto nabídky nazývány jako investiční, avšak nejsou pod dohledem Komise a tak není zaručen dohled nad marketingovými materiály a není možné poskytnout garanci nad nabídkou těchto produktů.

Konkrétním případem jsou často nabídky sběratelských předmětů, jako jsou poštovní známky, víno, mince, na jejichž prodej se obecně nevztahuje finanční regulace.

Rovněž dochází k případům, že jsou společnosti regulovány co se týká jedné jejich podnikatelské činnosti, ale ne dalších. Toto bývá způsobeno tím, že Komise provádí dozor nad společností jako celkem, například v rámci opatření proti praní špinavých peněz, ale již dále nezkoumá například prodejní proces.

Komise vyzvala investory, aby se ujistili, zda nabídka konkrétní společnosti obsahuje oznámení o tom, zda je konkrétní investice kryta regulací, což zahrnuje i kompenzaci v případě ztráty.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme