Pochybnosti okolo DPH na internetové služby v Maďarsku

Plán Maďarska na zníženie dane z pridanej hodnoty na internetové služby by nakoniec nemusel byť kvôli nesúhlasu Európskej komisii dosiahnutým.

Maďarský rozpočet na rok 2017, ktorý bol schválený parlamentom len nedávno, zahŕňa opatrenia na zníženie DPH okolo internetových služieb, od základnej sadzby dane z 27 percent, k strednej sadzbe v Maďarsku, na 18 percent, s účinnosťou od 1. januára 2017.

Avšak, podľa miestnych médií, európsky komisár pre hospodárske a finančné záležitosti EÚ – Pierre Moscovici maďarskej vláde napísal a pripomenul, že internetové služby nie sú v súčasnej dobe uvedené medzi službami, na ktoré platí znížená sadzba DPH.

Zoznam výrobkov a služieb na ktoré môžu byť použité znížené sadzby DPH, sú uvedené v prílohe III, Smernice Rady 2006/112/ ES. Tá vylučuje služby, ktoré sú poskytované elektronicky.

Moscovici údajne požiadal Maďarsko k oneskoreniu opatrení, zatiaľ čo EÚ pokračuje v preskúmaní úlohy okolo znížených sadzieb DPH a ako môžu byť nakoniec použitými.

Avšak po pripomienkach od významných osobností maďarskej vlády, v dôsledku týchto správ vyplýva, že Maďarsko plánuje zaviesť svoju zníženú daň už v budúcom roku, tak ako sa rátalo. Tým sa zvyšuje šanca, že by Komisia voči Maďarsku mohla začať konania pre porušenie práv, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť až prešetreniam na Európskom súdnom dvore.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme