Paraguaj sa pripája ku Globálnemu fóru daňovej transparentnosti

Podľa vyhlásenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Paraguaj získal 134. právomoc vstúpiť do globálneho fóra o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely.

Santiago Peña Palacios, ktorý je ministrom financií Paraguaja poznamenal: „Paraguaj je hrdou a potešenou krajinou, keďže sa pripojil k medzinárodnému spoločenstvu v boji proti daňovým únikom,“ … „Tešíme sa na úzku spoluprácu so všetkými členmi Globálneho fóra, rovnako ako aj sekretariátom fóra za účelom dosiahnutia našich cieľov pre zavádzanie noriem o výmene informácií, na základe žiadosti a automatickej výmene informácií na finančných účtoch.“

Cieľom Globálneho fóra je zabezpečiť, aby v daňovej oblasti všetky právne systémy uplatňovali rovnako vysoký štandard medzinárodnej spolupráce. To sa vykonáva pomocou procesu hodnotení monitorovania a vzájomnej spolupráce, ktorej bude Paraguaj takisto podliehať.

Kosi Louw, ktorý je predsedom Globálneho fóra povedal: „Som rád, že skupina Globálneho fóra pokračuje v expanzii na pravidelnom základe, čo zdôrazňuje význam, ktorý je vidno zo strany medzinárodného spoločenstva ohľadom daňovej transparentnosti a odhodlaní vlád, aby sa spojili k boju a zabráneniu daňových únikov.“

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme