Nemecko súhlasí s prísnejším pravidlami okolo dedičskej dani

Hlavné politické strany Nemecka dosiahli dohodu v dlho očakávanej daňovej reforme dedičstva a podľa očakávaní by navrhované zmeny mali byť schválené parlamentom.

Dedičská daň Nemecka si vyžadovala zmenu zákona, keďže Ústavný súd krajiny v roku 2014 uviedol, že súčasné pravidlá porušujú zásady okolo daňovej rovnosti.

Podľa nemeckého daňového práva, ohľadom dedičstva z roku 2009, dediči majetku v podnikoch s viac ako dvadsiatimi zamestnancami boli oslobodení od dane z dedičstva, za predpokladu, že prevádzka podniku v období najmenej ďalších desiatich rokov bude nezmenená a pracovné miesta budú zachované. Mnohí argumentovali, že išlo o systém, ktorý Nemecku pomáhal udržovať vysoké úrovne zamestnanosti a z dôvodu ušetrenej dedičskej dane, mohli byť finančné prostriedky malých a stredných firmám využité pre rast. Daňové sadzby v Nemecku ohľadom dedičstva, v závislosti na vzťahu medzi poručiteľom a dedičom mohli dosiahnuť úroveň až 43 percent.

Avšak, iní argumentujú, že tieto daňové úľavy sú nespravodlivými, lebo sú prínosom hlavne pre bohatých jednotlivcov a zároveň pomáhajú koncentrovať veľké množstvo bohatstva medzi relatívne malý počet rodín.

Podľa zmien, ktoré bolo dohodnuté koaličnými stranami, vrátane Kresťanskodemokratickej únie a Sociálnodemokratickej strany, od dane z dedičstva budú oslobodené podniky s menej ako piatimi zamestnancami.

Firmy, ktoré zamestnávajú viac ako päť zamestnancov, budú podliehať dani z dedičstva, ak aktíva spoločnosti prekročia určitú hranicu a tie, ktoré zdedil viac než 26 miliónov eur (29,5 miliónov dolárov) by museli preukázať, že v konečnom dôsledku zaplatia určitú časť dedičskej dani. Zmenená právna úprava by tak eliminovala oslobodenie od dane a kompletne by znížila dedičstvo z majetku, ktorý presahuje 90 miliónov eur.

Dohodnuté zmeny budú platiť od 1. júla 2016, hoci predtým to musí byť schválené Parlamentom. Na základe tejto zmeny sa očakáva zvýšenie dodatočných daňových príjmov o hodnote 235 miliónov eur.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme