Nemecko a Kostarika spúšťajú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia

Nemecko a Kostarika spúšťajú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia

Ministerstvo financií Nemecka 24. októbra potvrdilo, že od 1. januára 2017 bude medzi Nemeckom a Kostarikou platiť dohoda o zamedzení dvojitého zdania.

Zmluva, ktorá bola podpísanou 13. februára 2014, je prvou takouto dohodou medzi Nemeckom a Kostarikou a obsahuje štandard OECD, pre výmenu informácií medzi daňovými orgánmi týchto dvoch krajín.

Zrážkové dane z dividend budú vo všeobecnosti obmedzené na 15 percent. Avšak, 5 percentná sadzba bude platiť, ak príjemca dividend je spoločnosť (iná ako obchodná spoločnosť), ktorá priamo vlastní najmenej 20 percent akcií vo firme.

Zrážková daň z úrokových platieb bude vo všeobecnosti obmedzená na päť percent. Medzitým sa zrážková daň z licenčných poplatkov bude obmedzená na 10 percent.

Zanechat komentář