MMF: Svatý Vincenc a Grenadiny potřebují úpravu daní

Mezinárodní měnový fond (MMF) nastínil řadu opatření, jenž by mohly Svatý Vincenc a Grenadiny přijmout v rámci rozšíření daňového základu.

Ve své konzultační zprávě pro území Karibiku vyzývá MMF tamní vládu k zefektivnění daňových úlev ad hoc a dalším daňovým pobídkám. Celkový ušlé příjmy ze všech celních koncesí se totiž odhadují na 4,8 procenta HDP, přičemž ztráta ze všech nevybraných daní se odhaduje až na sedm procent HDP, jak píše MMF ve své zprávě.

Kromě toho se ve zprávě dále uvádí, že je třeba urychlit daňové reformy a to včetně správy daní. Je nutno neprodleně dokončit přípravu vydání jediného daňového identifikačního čísla na poplatníka a musí pokračovat modernizace informačních technologií.

Zpráva uvádí, že rozpočet země na rok 2016 stanoví další příjmová opatření, která rozšíří daňový základ. Daňová opatření zahrnují rozšíření daňového základu u daně z přidané hodnoty a zvýšení spotřebních daní, daně z majetku a poplatky spojené s motorovými vozidly. MMF řekl, že předpovídá, že tato opatření přinesou 0,5 procenta HDP v roce 2016 a 0,7 procenta HDP v roce 2017 a dále obdobné příjmy ve střednědobém horizontu.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme