MMF odporúča opatrenia na zvýšenie daňových príjmov Peru

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že Peru má v posledných 30 rokoch za sebou dlhú cestu k zlepšeniu efektivity svojho daňového systému, ale je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, aby vedelo plne využívať výhody plynúce z nastolených reforiem.

Fond vo svojom správe na rok 2016 s ohľadom na Peru uviedol: „Daňový pomer krajiny k HDP vo výške mierne nad 15 percentami, zostáva pod regionálnym priemerom a je dokonca nižším ako tento priemer, ak sa vyčlenia príjmy z oblasti komodít. Politické úsilie by sa malo zamerať na zlepšenie okolo výberu daní a zároveň sa vyvarovať znižovaniu daňových sadzieb.

Správa uvádza, že miestne príjmy sú v Peru relatívne nízkymi a existuje dostatok priestoru na zvyšovanie daní z nehnuteľností. Podstatným aspektom tohto úsilia by mala byť zmena spôsobu, akým sú nehnuteľnosti pre daňové účely oceňované, čím sa základňa posunie bližšie k trhovým hodnotám, spoločne s modernizáciou správy miestnych katastrov. MMF uviedol, že toto by nielen zvýšilo príjmy, ale aj zlepšilo progresivitu celého systému.

MMF odporúča, aby vláda tejto krajiny znížila „príliš silnú závislosť na volatilných príjmoch okolo prírodných zdrojov“ a zamerala sa skôr na viac stabilné zdroje príjmov.

V správe taktiež vyzvala vládu, aby zvýšila úsilie na zlepšenie dodržiavania daňových predpisov. Je doporučené zlepšovať pravidlá proti zneužívaniu, so zvláštnym zreteľom na zdanenie kapitálových ziskov z nepriameho predaja peruánskych aktív.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme