MMF odporúča Islandu ďalšie reformy DPH

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že Island by mal zvážiť ďalšie reformy režimu okolo dani z pridanej hodnoty (DPH), vrátane zvýšenia príjmov.

Fond vo svojich odporúčaniach Islandu pre rok 2016 uviedol, že režim krajiny v oblasti DPH, spomedzi severských krajín patrí medzi najmenej efektívny.

Na začiatku minulého roka Island vykonal zníženie základnej sadzby na DPH z 25,5 percent na 24 percent a vykonal zvýšenie zníženej sadzby zo 7 na 12 percent.

Správa uvádza, že rozpočet krajiny pre rok 2016 zahŕňa dôležitú reformu okolo dani z príjmu. Medzi hlavné ciele reformy je zvýšiť účasť pracovnej sily a upraviť vyváženie priamych a nepriamych daní. Osobné sadzby dane z príjmov by sa mali znížiť a existujúce tri pásma by mali byť nakoniec zlúčené do dvoch, pričom ročné straty z príjmov by mali byť približne na úrovni 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme