MMF je z bankovej dani v Poľsku znepokojený

Medzinárodný menový fond (MMF) vyjadril obavy z toho, že nová daň na bankové aktíva by v Poľsku mohla viesť k výraznému zníženiu ziskov bánk, čo povedie k spomaleniu v oblasti úverovej expanzie a hospodárskom raste.

Fond vo svojej konzultačnej správe pre túto krajinu uviedol: „Daň, ktorý bola zavedenou vo februári 2016, je vyberaná z celkových aktív na mesačnej úrovni 0,0366 percenta.“ V správe ďalej uvádza, že v kombinácii s nedávnym zvýšením nákladov na reguláciu bánk by to mohlo oproti roku 2015 viesť k zníženiu ziskovosti bánk o 30 percent. Na druhej strane by to znížilo objem rastu úverov o tri až štyri percentuálne body vzhľadom na nižší rast úverov, ktorý by zase znížil spotrebu a investície a v konečnom dôsledku bude do konca roka 2016 dosiahnutý aj nižší rast HDP až o 0,4 percentuálneho bodu.

MMF uviedol, že negatívne ekonomické dopady dane z bankových aktív by mohli byť zmiernené prostredníctvom lepšej alternatívy. Uviedol, že daň z finančných aktivít (FAT) by bola lepšou alternatívou. FAT, vyberaná na súčte ziskov a odmeňovania finančných inštitúcií, je podobnej dani z pridanej hodnoty (DPH), od ktorej je finančný sektor v súčasnej dobe oslobodený.

Správa obsahovala rad ďalších fiškálnych odporúčaní, vrátane zníženia dane z pridanej hodnoty preferenčných sadzieb, výnimiek a opatrení pre posilnenie dodržiavania sadzieb DPH.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme