Libéria vstúpi do Svetovej obchodnej organizácie

Libéria vstúpi do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), keďže sa 14. júla 2016 stala jej 163. členom, po takmer 10 rokoch rokovaní s členmi WTO.

Africká krajina je ôsmou najmenej rozvinutou krajinou (LDC), ktorá prostredníctvom rokovaní vstúpila do WTO.

Libérijský minister obchodu a priemyslu, Axel Addy, počas zasadnutia WTO o prijatí Libérie, zo dňa 14. júna 2016 získal Protokol o pristúpení, čím sa aktivovalo 30-dňové odpočítavanie k členstvu krajiny. Ich Balíček o Pristúpení bol 6. októbra 2015 schválený členmi pracovnej skupiny a 16. decembra 2015 bol odovzdaný Ministerstvu v Nairobi.

V rámci prístupových rokovaní, Libéria uzavrela šesť bilaterálnych dohôd ohľadom prístupu na trh k nákupu tovaru a tri bilaterálne dohody o prístupe na trh týkajúcich sa služieb. Libéria sa zaviazala k colným úľavám súvisiacim na tovar a záväzkom, ktoré sa viažu na colné sadzby pre všetky produkty (v priemere okolo 26,7 percenta). Pri poľnohospodárskych produktoch je tento priemer na úrovni 23,8 percenta, zatiaľ čo u ne-poľnohospodárskych výrobkov sa jedná o 27,2 percenta.

Libéria sa taktiež zaviazala k zmene pravidiel ohľadom colným položiek pre produkty, ktoré sú obsiahnuté v dohode informačných technológií (ITA), s cieľom vstupu do ITA.

Všetky zákony, predpisy a ďalšie opatrenia Libérie, týkajúce sa vnútorných daní a poplatkov vyberaných pri dovoze budú v súlade so svojimi záväzkami v rámci WTO. Výnimočne, spotrebná daň z minerálnej a sýtenej vody bude uvedená do súladu s libérijskými záväzkami ohľadom WTO až k 1. augustu 2017.

Okrem toho, daňová prirážka uplatňovaná pri dovoze z pšeničnej múky bude eliminovaná až 1. júla 2019.

Sedem z devätnástich vlád afrických krajín stále rokuje o pristúpení k WTO.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme