Južná Kórea navrhla daňové opatrenia na zvýšenie investícií

Juhokórejské ministerstvo stratégií a financií vydalo údaje o daňových opatreniach, ktoré majú podporiť investície do rastových odvetví a plánuje ich zaviesť od januára 2017. Avšak musia prejsť schválením v parlamente.

Ďalej poznamenalo: Ak chceme zvýšiť investície do podnikov, ktoré sa nazývajú „budúcimi motormi rastu musíme vykonať následné opatrenia.“

Juhokórejská vláda tak plánuje rozšíriť daňové výhody pre výskum a vývoj v oblasti robotiky a ďalších technológií.

Až 30 percent nákladov na výskum a vývoj bude daňovo uznateľných pre firmy, naprieč 11 kľúčovými sektormi. Jedná sa oblasti technológií umelej inteligencie, flexibilných displejov, 3-D tlače a hyper-plastických hmôt, elektronických prístrojov novej generácie a informačnej bezpečnosti, biotechnológii a zdravotníctva, priemyslu energetiky a životného prostredia, robotov a leteckého inžinierstva.

Bude vytvorený daňový odpočet v hodnote až 10 percent na investície do zariadení, ktoré budú použité pre komercializáciu budúcich oblastí technologického motoru rastu a zahraničným investíciám bude taktiež udelený daňový odpočet v rozsahu až 100 percent. Taktiež chce zvýšiť daňovú pomoc pre ekologické vozidlá na 4 milióny juhokórejských wonov (3 560 dolárov).

Ministerstvo taktiež potvrdilo, že zvýši strop daňového odpočtu pre vytváranie nových pracovných miest, kde malým a stredným podnikom za nové pracovné miesto poskytne 5 miliónov juhokórejských wonov; zvýši daňové úľavy na akciové opcie, až po dobu troch rokov, zo 100 miliónov wonov na 500 miliónov wonov, aby malým a stredným podniky pomohli pritiahnuť talentované ľudské zdroje; zriadia 5-percentné firemné daňové úľavy na investície rizikového kapitálu; a zavedú daňové úľavy pre individuálnych investorov, ktorí investujú do súkromných kapitálových fondov, ktoré financujú práve podobné podniky.

Okrem toho budú daňové opatrenia zamerané na rast v cestovnom ruchu tým, že sa rozšíri limit na náhrady dane z pridanej hodnoty (DPH) pre zahraničných návštevníkov, z 2 miliónov kórejských wonov na 5 miliónov wonov. Náhrada v oblasti kozmetickej chirurgii bude u zahraničných pacientov taktiež predĺžená o jeden rok.

V rámci opatrení na rozšírenie daňovej základne v krajine, vláda rozšíri špeciálne nízke sadzby dane z príjmu pre zahraničných pracovníkov až do konca roka 2019, ale nastaví sadzbu dane z 17 percent na 19 percent.

Okrem toho 20-percentná daň z kapitálových výnosov bude účinnou od januára 2018 na akcie vo vlastníctve veľkých akcionárov odo dňa, keď sa stanú nerezidentmi – napríklad v dôsledku emigrácie – a daň z darovania bude uložená na darcov miesto príjemcov v prípade, že darcovia sú obyvateľmi a príjemci sú ne-rezidentmi a dary predstavujú zahraničné aktíva.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme