Južná Kórea a India pracujú na lepšej dohode voľného obchodu

Južná Kórea a India sa dohodli vstúpiť do rozhovorov, ktoré sú zamerané na opätovné dojednanie podmienok ich súčasnej dvojstrannej dohody, ohľadom Komplexného hospodárskeho partnerstva (CEPA), najmä s cieľom zlepšiť zoznam obchodovaného tovaru, ktorý bude podliehať zníženým clám.

Vo vyhláseniach po druhom zasadaní spoločného výboru v Naí Dillí, Juhokórejské ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky potvrdilo, že podiel odstránených alebo znížených taríf v súčasnej dohode (ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2010) je menšia, ako v dohodách o voľnom obchode, ktoré následne Južná Kórea uzavrela s inými jurisdikciámi.

Ministerstvo potvrdilo, že v súčasnej dobe zhruba až v 85 percentách juhokórejskeho vývozu, ktorý smeruje do Indie (a to ako z hľadiska počtu položiek, aj ich hodnoty) má odstránené tarify, alebo platia zníženú sadzbu dovozného cla. S ohľadom na indický tovar, ktorý je vyvážaný do Južnej Kórey, 93 percent tovaru, (podľa objemu, alebo 90 percent podľa hodnoty) čelia odstráneným alebo zníženým dovozným clám.

Indická vláda sa z rastúceho deficitu obchodnej bilancie stala znepokojenou, keďže nedávno videla čísla vzájomného obchodu Indie a Južnej Kórei. Vo svojej odpovedi počas stretnutia, juhokórejský minister obchodu, priemyslu a energetiky, Joo Hyunghwan, zdôraznil, že jeho krajina je k zvýšeniu obchodu s Indiou otvorená a indickým vývozcom umožniť väčší prístup na trh.

Indický minister obchodu Nirmala Sitharaman pre indické spoločnosti zo sektorov poľnohospodárstva, námorníctva, informačných technológií a služieb skúmal možnosti lepšieho prístupu na trhy v Južnej Kórei. Na druhú stranu, juhokórejskí vývozcovia môžu očakávať, že dostanú lepšie podmienky pre firmy z oblasti ocele, elektrických, elektronických a automobilových dielov.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme