Japonsko vyzývajú k postupnému zvyšovaniu daní

Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Japonsko, aby usilovalo o oznámenie cesty postupného zvyšovania dani na spotrebu.

Japonská 8 percentná sadzba spotrebnej dane bola pôvodne nastavená, že príde k jej zvýšeniu na úroveň 10 percent v októbri roka 2015, ale podľa súčasných plánov sa tak nestane až do októbra 2019.

MMF uviedol vo svojej ďalšej správe odporúčaní pre rok 2016 so zameraním na Japonsko, že krajina by mala upustiť od plánovaného zvýšenia v roku 2019 a namiesto toho by mala začať vopred oznamovať postupné zvyšovanie „čo najskôr“.

MMF uviedol, že realizácia postupného zvýšenia spotrebnej dane k úrovni 15 percent, by mohla byť napríklad realizovaná v krokoch, po pravidelných intervaloch o 0,5-1 percenta, čo by v konečnom dôsledku pomohlo vyvážiť ciele k podporeniu rastu a dosiahnuť tak aj fiškálnu udržateľnosť v dlhodobom horizonte.

Správa uvádza, že štruktúra s jednotnou sadzbou by mala byť zachovaná v čo najväčšej miere a obavy okolo daňového dopadu na domácnosti s nízkymi príjmami by sa mali riešiť prostredníctvom cielených peňažných prevodov.

Fond nakoniec uviedol: „Stabilná fiškálna konsolidácia, na úrovni 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne, až do roku 2030 by stačila presunúť pomer verejného dlhu k HDP k začiatkom jeho poklesu.“

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme