Izrael navrhuje výrazné daňové úľav, pre prilákanie investícií

Izraelské ministerstvo financií vo svojom pláne a rozpočte na roky 2017-2018, publikoval veľmi zaujímavý návrh na preferenčný daňový režim pre ochrany príjmov z duševného vlastníctva príjmu (IP), ktorý je navrhnutým tak, aby do Izraela prilákal nadnárodné investície, najmä v oblasti duševného vlastníctva a investíciách založenej na vedomostiach. Návrh z 28. júla kladie dôraz v izraelskej ekonomike na priemyseľ najmodernejších technológií, čím v tomto odvetví usiluje o udržanie rastu a zamestnanosti.

Návrh ustanovuje zníženie daňových sadzieb na „príjmy z oblasti technológií“, ktorú sú definované prostredníctvom komplexnej definície. Znížená sadzba dane predstavuje 12% pre „uprednostňovanú prevádzku“ a 6% pre oblasť „špeciálnych prednostných technologických zariadení.“

Tieto pravidlá pre zaradenie na základe predpisov, ktoré majú byť prijaté, bude určovať Finančný úrad spolu s Úradom pre izraelské inovácie. Spoločnosť však musí v priemere v posledných troch rokoch minimálne 7% výdavkov smerovať do výskumu a vývoja (R&D) a najmenej 25% svojho príjmu musí byť pochádzať z trhu o viac ako 14 miliónov jednotlivcov.

Okrem toho sa spoločnosť musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií: (a) aspoň 20% zamestnancov je zapojených do výskumu a vývoja; (B) najmenej 2 milióny amerických dolárov má investovaných cez spoločnosti prostredníctvom rizikového kapitálu; (C) ročný príjem firmy musí byť vyšší ako 10 miliónov dolárov a za posledné 3 roky musel rásť o viac ako 25%; (D) spoločnosť má viac ako 50 zamestnancov a jej pracovnej sily za za posledné 3 roky medziročne zvyšovali o viac ako 25%.

Okrem zníženia sadzieb daní, ako je popísané, kvalifikované nadnárodné spoločnosti by mali mať prospech zo znížených sadzieb (12% alebo 6%) na svojich kapitálových ziskov z predaja IP adries. Táto sadzba platí pre ľubovoľnú IP adresu, ktorá bola vyvinutá alebo zakúpené po prijatí zákona. Určenie, či je spoločnosť oprávnená dostať zníženie kapitálových výnosov bude posudzovať Úrad pre inovácie na základe informácií, ktoré spoločnosť poskytla. Obchodné tajomstvá budú chránené podľa existujúcich noriem a najlepších postupov.

Okrem toho, kvalifikovaní nadnárodné firmy sa taktiež môžu tešiť zo zníženej (4%) zrážkovej dane z dividend, ktoré sú vyplácané do zahraničia – materskej spoločnosti. Zrážková sadzba môže byť taktiež zníženou, ale iba ak sa naň nevzťahuje dvojstranná daňová dohoda.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme