India s Mauríciom ratifikuje Protokol o zamedzení dvojitého zdanenia

Prostredníctvom Oznámenia č 68/2016, indická vláda ratifikovala protokol k ich vzájomnej daňovej dohody s Mauríciom.

Protokol bol 10. mája 2016 podpísaný na Mauríciu, v snahe obmedziť zneužívanie okolo súhlasov na zamedzenie dvojitého zdanenia medzi Indiou a Mauríciom. Protokol zabezpečuje Indii právo zdaniť kapitálové zisky vyplývajúce z odpredaja akcií nadobudnutých od 1. apríla 2017 alebo neskôr, v indických spoločnostiach s účinnosťou od finančného roku 2017/18.

Protokol tiež aktualizuje článok 26 daňovej dohody o výmene informácií, a zavádza nový článok 26a v zmluve s cieľom uľahčiť výber daní.

Pri oznamovaní zmien v daňovej dohode, z 10. mája uviedli: „Protokol sa bude zaoberať dlho očakávanou problematikou okolo zneužívania zmlúv medzi Indiou a Mauríciom, čo by malo obmedziť straty z daňových príjmov, dokonca zefektívniť tok investícií a stimulovať tok výmeny informácií medzi Indiou a Mauríciom. “

Tým sa zlepší transparentnosť v daňových záležitostiach a pomôže obmedziť daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam „V rovnakej dobe, existujúce investície, teda tie investície ktoré boli vykonané pred 1. aprílom 2017 v konečnom dôsledku nebudú v Indií predmetom dane z investícií.“

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme