India odstráni Cyprus z tzv. daňového „Blacklistu“

Cyperská vláda uviedla, že India čoskoro odstrániť ich krajinu zo zoznamu nespolupracujúcich zahraničných daňových jurisdikcií, keďže sa dohodli na nových daňových zmluvách.

§ 94a zákona o daniach z príjmov splnomocňuje indickú vládu, aby do „čiernej listiny“ mohla pridať tú krajinu, ktorá si s Indiu nedokáže efektívne vymieňať informácie okolo daňových záležitostí.

V novembri 2013 tak India pridala Cyprus na svojom zoznam týchto krajín , keďže vydala sťažnosť, že práve s touto krajinou sa jej nepodarilo vykonať výmenu daňových informácií.

Cyperské ministerstvo financií, po stretnutí v Dillí poznamenalo: „Cyprus po dokončení rokovaní a dosiahnutí dohody o všetkých nevyriešených otázkach, nakoniec bude z tohto zoznamu odstránený, so spätným účinkom od novembra 2013.“

Vláda uviedla, že nová zmluva zabezpečí odstránenie zdanenia ziskov, ktoré vyplývajú z prevodu akcií. Klauzula sa bude týkať investícií realizovaných pred 1. apríla 2017. India taktiež nedávno súhlasila s podobnou zmenou aj s Mauríciom.

Tento návrh, ktorý nasleduje po dokončení dohody o zamedzení dvojitého zdanenia (DTAA) medzi oboma krajinami, by malo prísť ako „hudba pre uši“ indických daňových poplatníkov voči obyvateľom na Cypre. V súčasnej dobe Cyperčania čelia vyššej úrovni zrážkovej dane a dôsledkom z rôznych predpisov a podobných nepríjemnosti.

Cyprus bol jedinou krajinou, ktorá bola na čiernej listine Indie, ako nespolupracujúca jurisdikcia a najmä z dôvodu nedostatku efektívnej výmeny informácií.

Cyperské Ministerstvo financií uviedlo:. „Text bol dohodnutý medzi oboma rokovacími tímami zo zmluvných štátov a prispeje k ďalšiemu rozvoju obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Cyprom a vládou Indie, rovnako ako s inými krajinami a navýši rozširovanie siete (daňových dohôd), ktoré majú vysokú ekonomickú a politickú dôležitosť a má za cieľ ďalej posilňovať a prilákať zahraničné investície na Cyprus, keďže jeho postavenie ako medzinárodného obchodného centra sa zvyšuje.“

V roku 2015/16 sa Cyprus nachádzal na ôsmom mieste, z hľadiska priamych zahraničných investícií do Indie, o hodnote 3,3 miliardy dolárov.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme