Európska únia privítala víťazstvo voči Brazílii u WTO

Európska únia privítala víťazstvo voči Brazílii u WTO

EÚ uvítala rozhodnutie, ktoré označila za plné víťazstvo vrámci prešetrovania Svetovej obchodnej organizácie voči daňovým dotáciám Brazílie v sektoroch informácií a komunikácií, elektroniky a automobilového priemyslu.

EÚ uviedla, že toto rozhodnutie potvrdzuje, že daňové zvýhodnenia pre tieto odvetvia, ponúkané Brazíliou viedli k uprednostňovaniu domáceho tovaru pred dovezenými tovarmi a podľa práva WTO sú nezákonné.

EÚ tvrdila, že “mnohé výrobky, od počítačov a inteligentných telefónov po motorové vozidlá, sú predmetom diskriminačných daňových programov vytvorených na mieru” a že daňové výhody sú “vyhradené pre tovary ktoré sú vyrábané v určitých oblastiach Brazílie a to bez ohľadu na sektor.”

Tvrdila, že tieto daňové opatrenia majú “negatívny vplyv na vývozcov z EÚ, ktorých výrobky čelia vyšším daniam ako domáce konkurenčné spoločnosti” a že tieto opatrenia preto “obmedzujú obchod cez podporu okolo umiestnenia výroby a dodávok a zároveň brazílskym vývozcom poskytujú jednoznačné výhody.”

EÚ tento spor začala v decembri 2013. V júli 2015 Japonsko začalo podobný spor voči tým istým brazílskym programom a tieto dva prípady sa zlúčili v jeden.

WTO vo svojej správe odporučila, aby Brazília stiahla dotácie do 90 dní. Brazília má na odvolanie proti rozhodnutiu 30 dní.

Zanechat komentář