Európska komisia varuje Poľsko

Európska komisia požiadala, aby Poľsko plne implementovalo právne predpisy Európskej únie o vzájomnej pomoci, v oblasti zdaňovania príjmov a kapitálu.

Táto smernica 2014/107/EÚ, ktorá sa mení a dopĺňa smernicou 2011/16/EÚ, o povinnej automatickej výmene informácií medzi daňovými orgánmi národov sa zameriava na posilnenie administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, aby vedeli lepšie bojovať proti daňovým únikom a daňovým podvodom.

Členské štáty mali tieto pravidlá spripomienkovať do 1. januára 2016 . Avšak 29. septembra Komisia uviedla, že Poľsko ju neinformovalo o všetkých nevyhnutných opatreniach, ktoré jej mali pomôcť s prenesením smernice do vnútroštátneho práva.

Komisia poľskú vládu varovala, že záležitosť môže byť odovzdaná na Európsky súdny dvor, ak na svoju žiadosť do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme