EÚ mení pravidlá okolo dovozu ocele

Európska komisia vydala nové pravidlá pre systém dohľadu EÚ na dovoz ocele.

Tento systém bol zavedený v apríli 2016, v reakcii na krízu v oceliarskom sektore. Pravidlá majú podobu automatických dovozných licencií. Dovozca musí príslušným orgánom v členských štátoch EÚ oznámiť informácie, o ich zámere pre dovoz výrobky z ocele do EÚ. Pred realizáciou dovozných operácií musia prijať dokument, ktorý potvrdzuje, že pravidlá dohľadu boli dodržané.

Komisia oznámila, že zvýši oslobodzujúci limit pre niektoré produkty od 2,5 tony do 5 ton. Taktiež uviedla že zníži počet transakcií, ktoré spadajú pod dohľad a odstráni zbytočné prekážky pre dovozcov, ktorí vykonávajú pomerne malé transakcie a často pracujú v systéme just-in-time.

(Just in Time alebo JIT je anglický, spravidla v slovenčine neprekladaný termín pre prístup k výrobe, ktorý umožňuje podniku vyrábať výrobky v určenom množstve a určenom čase podľa požiadaviek zákazníka.)

Komisia dodala, že na prevádzkovanie postupu pre bez-papierový prístup bude podporovať prístup najmä v rámci národných orgánov. Taktiež pracuje na návrhu interpretačných oznámení, kde bude reagovať na žiadosti o objasnenie a aby sa v rámci tohto dozoru zabezpečil jednotný výklad existujúcich pravidiel.

Podľa pravidiel EÚ, monitorovací systém na dovoz môže byť zavedeným, ak bude hroziť že dovoz poškodzuje výrobcov v EÚ. Jeho cieľom bude zozbieranie údajov o objeme a cenovej hladine niektorých dovezených typov ocele predtým, než sa tovar dovezie, najmä preto aby bolo možné lepšie sledovať vývoj na trhu.

Tieto zmeny budú účinné od 11. júla.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme