EÚ: Daň pre tabakové spoločnosti v Maďarsku porušuje pravidlá štátnej pomoci

Európska komisia uviedla, že progresívne daňové sadzby Maďarska z príjmov, ktoré pochádzajúce z výroby a obchodovania s tabakovými výrobkami nie sú odôvodnené a sú v rozpore s pravidlami okolo štátnej pomoci Európskej únie (EÚ).

Od februára 2015, Maďarsko uložilo tzv. „zdravotný príspevok“, ktorý je daňou z ročného obratu odvodeného od niektorých firiem z oblasti výroby a obchodu s tabakovými výrobkami v krajine. Daň sa vzťahuje na oprávnených skladovateľov, dovozcov alebo registrovaných obchodníkov tabakových výrobkov.

Tieto dane sú progresívne. Firmy s obratom do 30 miliárd maďarských forintov (105,4 miliardy dolárov) sú povinné platiť daň vo výške 0,2 percenta z ich obratu, zatiaľ čo spoločnosti s obratom vyšším ako 60 miliárd forintov, z ich obratu podliehajú sadzbe 4,5 percenta.

Komisia uviedla, že zatiaľ čo poplatok alebo daň vychádzajúca zo samotného obratu sama o sebe nevyvolávajú otázky okolo štátnej pomoci, avšak zistila, že štruktúra progresívnej sadzby „zdravotného príspevku“ poskytuje selektívnu výhodu spoločnostiam, na ktoré sa nakoniec vzťahujú nižšie sadzby (teda tie, ktoré dosahujú nižšie obraty).

Komisia dodala, že Maďarsko neposkytlo žiadny dôkaz, kde by sa účinky tabakových výrobkov na verejné zdravie úmerne zvyšovali s obratom spoločností, ktoré ich predávajú. Komisia preto dospela k záveru, že progresívne sadzby nie sú odôvodnené povahou daňového systému a sú s vnútorným trhom nezlučiteľné.

Maďarsko týmto spoločnostiam taktiež umožňuje znížiť svoj „zdravotný príspevok“ až o 80 percent, ak v krajine vykonajú určité oprávnené investície. Komisia uviedla, že takýto odpočet je v súlade s cieľom týkajúceho sa zvyšovania zdravia v krajine, ktorý maďarská vláda sleduje.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme