EFTA a India podporujú uzavretie FTA

Hlavní vyjednávači Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a Indie realizovali stretnutie kde „zvážili“ stav prebiehajúcich rokovaní ohľadom Dvojstrannej Dohody o Obchode a Hospodárskom Partnerstve (TEPA).

Podľa výpisu z EFTA sa toto stretnutie konalo počas tohto mesiaca v „zmiernenej a konštruktívnej nálade,“ kde obe strany chceli riešiť závažné nedoriešené otázky a obnoviť rokovania pri najbližšej príležitosti.

Rokovania medzi EFTA a Indiou ohľadom TEPA sa začali v októbri 2008 a doteraz bolo uskutočnených 13 kôl rokovaní. Avšak ne-aktivite čelili až dva a pol roka, keďže posledné kolo rozhovorov sa uskutočnilo v novembri roka 2013.

Celkový obchod s tovarom medzi štátmi EFTA bol v roku 2014 približne o hodnote 4,5 miliardy dolárov a drvivá väčšina – takmer 3,7 miliardy dolárov bola uskutočnenou medzi Indiou a Švajčiarskom.

V roku 2014 medzi top artikle dovozu EFTA z Indie patrili organické chemikálie, drahé kamene a kovy a tkané odevy. V rovnakom roku, medzi top dovozné artikle medzi Indiou a krajinami EFTA patrili stroje a mechanické zariadenia, farmaceutické výrobky, lietadlá a kozmické lode.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme