Dohoda o obchode EÚ a Ukrajiny v platnosti

Dohoda o obchode EÚ a Ukrajiny v platnosti

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (AA), ktorá zahŕňa rozsiahlu a komplexnú zónu voľného obchodu (DCFTA), po období predbežného uplatňovania 1. septembra nadobudla plnú platnosť.

Zóna DCFTA zabezpečuje vzájomné otváranie trhov pre tovary a služby, aj keď EÚ sa snaží rýchlejšie znižovať a rušiť clá. Ukrajina bude vo výrobe a službách postupne prijímať zákony a štandardy EÚ.

DCFTA sa predbežne uplatňuje od januára 2016. Podľa EÚ sa obchod medzi EÚ a Ukrajinou v prvých štyroch mesiacoch roku 2017 zvýšil o približne 25%, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016. EÚ je pre na Ukrajinu obchodným partnerom číslo jedna.

Európsky parlament v júli schválil zavedenie dodatočných obchodných koncesií, ktoré zvýšia objem poľnohospodárskych výrobkov. Ukrajina môže niekoľko priemyselných výrobkov vyvážať do EÚ v rámci AA/DCFTA bez toho, aby zaplatila clo a urýchlila odstránenie colných sadzieb.

Federica Mogheriniová, ktorá je vedúcou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci, uviedla: “Nakoniec dosiahneme to, na čom sme v posledných rokoch pracovali: užšia spolupráca medzi Európskou úniou a Ukrajinou, čo znamená užšie vzťahy medzi našimi občanmi, väčší rozsah trhov a väčší objem príležitostí pre podniky a podnikateľov, zvýšené zdieľanie skúseností, informácií a odborných znalostí. ”

Komisár EÚ pre európsku susedskú politiku – Johannes Hahn dodal: “Prvé konkrétne výsledky implementácie dohody už možno vidieť: vývoz Ukrajiny do EÚ sa zvýšil a EÚ potvrdila svoju pozíciu vedúceho obchodného partnera Ukrajiny.”

V rámci širšej dohody o pridružení sa Ukrajina zaviazala k štrukturálnym reformám v oblasti demokracie, ľudských práv, právneho štátu, správy vecí verejných, obchodu a trvalo udržateľného rozvoja. Asociačná dohoda bola prerokovaná v rokoch 2007 až 2011 a podpísanou v roku 2014.

Zanechat komentář