Daňové príjmy Kanady na začiatku roka 2016/17 poklesli

Kanadské daňové príjmy podľa „Fiškálnej správy“, v prvých dvoch mesiacoch fiškálneho roka 2016/17, oproti rovnakému obdobiu v roku 2015/16 poklesli o 2,1 percenta.

Finančné oddelenie uviedlo, že príjmy v období od apríla do mája medziročne poklesli o 1 miliardu kanadských dolárov (762 miliónov amerických dolárov) na 48 miliárd kanadských dolárov. 1,6 percentné (0,4 mld. kanadských dolárov) zvýšenie dani z príjmu u fyzických osôb a 7,6 percentný nárast daňových príjmov z právnických osôb „nedostatočne kompenzovali“ zníženie v oblastiach iných zdrojov príjmov.

Príjmy zo spotrebných daní a poplatkov poklesli o 3 percentá, daňové príjmy u tovarov a služieb (GST) sa znížili o štyri percentá. Ostatné príjmy vrátane príjmov z podnikania štátnych korporácií, a výnosy z predaja tovaru a služieb poklesli o 27,9 percenta. Finančné oddelenie uviedlo, že tento pokles bol výsledkom výrazného zisku realizovaného z predaja zostávajúcich podielov vládnych kmeňových akcií spolčnosti General Motors, ktorý bol realizovaný v apríli 2015, čo sa v roku 2016 neopakovalo.

Náklady na vládny program sa prvých dvoch mesiacoch fiškálneho roka zvýšili o 8,8 percenta. Kanada dosiahla rozpočtový prebytok o hodnote 100 miliónov kanadských dolárov, v porovnaní s prebytkom v rovnakom období v roku 2015/16, ktorý bol na úrovni 3,9 miliardy kanadských dolárov.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme