Daňová dohoda medzi Talianskom a Švajčiarskom nadobudla platnosť

Talianske ministerstvo hospodárstva a financií oznámilo platnosť protokolu o výmene daňových informácií (TIE), v rámci existujúcej dvojitej daňovej dohody medzi Talianskom a Švajčiarskom (ktorá bola podpísaná 23. februára minulého roka) nadobudla platnosť 13. júla 2016.

Protokol TIE, ktorý sa vzťahuje na všetky typy daní, určuje, že partnerská krajina nemôže odmietnuť poskytnutie požadovanej informácie len z toho dôvodu, že dáta sú vo vlastníctve banky alebo inej finančnej inštitúcie.

Avšak, krajina predtým musí podstúpiť všetky svoje vnútorné právne postupy, než z inej krajiny môže požadovať takýto druh informácií. Musí taktiež dodať totožnosť osoby alebo osôb, ktoré sú predmetom jej žiadosti, časové obdobie, z ktorého požaduje informácie, opis informácií, ktoré požaduje, dôvod žiadosti, a ak sú známe, aj meno a adresa predpokladanej oprávnenej osoby.

Tieto požiadavky sa zaviedli preto, aby sa zabránilo bezohľadnému a všeobecnému „lovu“ na informácie, hoci v tejto dohode je taktiež uvedené, že druhý zoznam požiadaviek by nemal byť používaný, ako prekážky v ceste efektívnej TIE medzi oboma krajinami.

Protokol taktiež potvrdzuje, že jej ustanovenia budú platiť spätne, k informáciám, ktoré existovali aj po tomto dátume podpisu.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme