Daňová dohoda medzi Hong Kongom a Ruskom nadobudne platnosť

Komplexná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia (CDTA) medzi Hongkongom a Ruskom, ktorá bola podpísaná v januári tohto roka, nadobudla platnosť 29. júla 2016 a v Hongkongu začne platiť pre posudzovania od 1. apríla 2017.

CDTA podporuje pokračujúce úsilie územia, k rozširovaniu okolo svojej sieti, ohľadom daňových dohôd s jurisdikciami pozdĺž trasy „Silk Road“, čo predstavuje pozitívny vývoj ekonomického projektu čínskej vlády, ktorý je zameraný na integráciu obchodu a investície spomedzi zhruba 60 Euroázijskými krajinami.

Bez dohody CDTA, zisky hongkonských firiem podnikajúcich prostredníctvom svojej stálej prevádzky v Rusku boli zdaňovanými na oboch miestach.

Okrem toho, na základe dohody, ruská sadzby zrážkovej dane z licenčných poplatkov, ktorá sa v súčasnej dobe nachádza na úrovni 20 percent (pre firmy), alebo 30 percent (pre fyzické osoby) bude obmedzenou iba na tri percentá. Ruská zrážková sadzba dane pre obyvateľov Hong Kongu sa zníži zo súčasnej sadzby (15 percent), až na 5 percent alebo 10 percent.

V rámci ďalších opatrení, hongkongské letecké spoločnosti prevádzkujúce lety do Ruska budú zdaňované sadzbou dane z príjmov právnických osôb Hongkongu a naďalej nebudú zdaňované v Rusku. Zisky z medzinárodnej lodnej dopravy, získané obyvateľmi Hong Kongu, ktoré vznikajú v Rusku taktiež nebudú zdaňovanými v Rusku.

CDTA obsahuje ustanovenia o výmene daňových informácií medzi oboma jurisdikciami v súlade s medzinárodnými normami.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme