Čína a Macao menia dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia

19. júla 2016 bol v Pekingu podpísaný tretí protokol k zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia (DTA) medzi Čínou a Macaom.

Nový protokol k DTA obsahuje redukciu zo siedmich percent na päť percent, vo forme zrážkovej dane uloženej pre platby od leteckých a lodných leasingových podnikov (ktoré sú posudzované ako licenčné poplatky). Táto zmena by mala zvýšiť konkurencieschopnosť Macaa a prilákať ďalšie zahraničné investície pre jej územie.

Okrem toho dokument obsahuje vylepšenia okolo výmeny informácií medzi oboma stranami v boji proti vyhýbaniu sa zdaňovania dividend, úrokov, licenčných poplatkov a kapitálových ziskov.

Tajomník Sekretariátu pre hospodárstvo a financie v Macau – Leong Vai Tac naznačil, že nová dohoda by mala „zaručiť spravodlivosť daňového systému, ktorý platí pre obyvateľov Macaa a pevninskej Číny, rovnako ako povedie k vytváraniu lepšieho podnikateľského prostredia a zvýšeniu daňovej transparentnosti, čo zabráni väčšiemu počtu daňových únikov.“

DTA bola prvýkrát podpísanou v roku 2003, s následnými revíziami v rokoch 2009 a 2011.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme