Čína je znepokojená z Juhoafrického prešetrovania

Čínske ministerstvo obchodu (MOC) nedávno vydalo vyhlásenie vyjadrujúce znepokojenie nad začatím právneho konania od Juhoafrickej republiky u Svetovej obchodnej organizácie (WTO), kde sa snaží chrániť produkty za studena valcovanej ocele.

Žiadosť o vyšetrovanie podala spoločnosť South African Iron and Steel Institute. Jej tvrdenia boli prijaté u WTO: Výrobky za studena valcovanej ocele, dovážané na trh Colnej únie južnej Afriky (SACU) – vrátane Botswany, Lesotha, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Svazijska boli o rozsiahlych objemoch a to ako v absolútnych hodnotách, tak aj vzhľadom na výrobu v SACU, čo celému priemyslu v SACU spôsobilo vážne dôsledky.

Prešetreniu čelí obdobie z vážnych negatívnych zásahov od 1.0.2012, do 31. decembra 2015. Výrobcovia v SACU tvrdia, že utrpeli vážnu ujmu v podobe poklesu objemov predaja, výroby, podielu na trhu, produktivity, využívania kapacít a zamestnanosti.

Vyhlásenie MOC vyjadrilo znepokojenie nad zmysľom toho, že by toto prešetrenie mohlo mať vplyv na bilaterálny obchod medzi Čínou a Južnou Afrikou. Ministerstvo zdôraznilo, že Čína „prikladá veľký význam nápravy ako pre komunikáciu, tak aj spoluprácu medzi obchodnými orgánmi v oblasti ochrany, … [a] dúfa, že Juhoafrická republika bude konať v súlade s pravidlami WTO, riadnym, vyváženým a transparentným spôsobom a bude aj chrániť práva čínskych podnikov.“

Potvrdilo, že čínska vláda bude pozorne sledovať priebeh vyšetrovania a udržiavať komunikáciu s Južnou Afrikou. Obhajovala, že „obe strany by mali posilňovať dialóg a spoluprácu, cez príliv ťažkosti a hľadať správne riešenia.“

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme